ЦЪРКВИТЕ НА СЕЛО ЛЮТИБРОД

Едно от най-забележителните скални формирования във Врачанския Балкан, а и в България са Ритлите при село Лютиброд. Тези внушителни вертикални варовици и пясъчници крият руините на мистичния и древен Коритенград. Гледката е като декор на сагата „Властелинът на пръстените“!

През 1871 г., посещавайки останките от крепостта, австроунгарският пътешественик Феликс Каниц пише: „Изкусни във всичко, римляните и тук не за­къснели да използват природните особености на мест­ността. Чрез солидни постройки те затворили от двете страни солидния коридор между скалите, като го пре­върнали в здрава военна крепост с два обширни двора, които използвали за жилище на гарнизона. Местното на­селение нарича тази крепост Коритенград. "

Върху руините на Коритенград през 3 век възниква ново селище, което просъществува до 14 век.

В наши дни от крепостния град е останало малко. Североизточно от Ритлите може да се видят основите на раннохристиянска базилика и средновековна църква. Двете църкви са съвсем близо една до друга и лесно могат да бъдат посетени, ако следвате маршрута „Белите скали“. Недалеч е била открита и още една по-малка църква, но е била разрушена при строежа на преминаващата съвсем наблизо железопътна линия.

Раннохристиянска базилика - с. Лютиброд

Според специалистите базиликата е един от най-значимите паметници на раннохристиянската архитектура в България. Издигната е през 5 век върху съществуващо тракийско светилище. В пода на базиликата е намерена, вградена като строителен материал, оброчна плочка с изображение на Зевс. Въз основа на тази находка археолозите Джингов и Машов заключават, че преди изграждането на базиликата на мястото е съществувало светилище на божеството.

Трикорабната базилика е била вероятно изградена да обслужва крепостта Коритенград. Разрушена е при варварско нашествие, а през 6 век е възстановена и разширена. При разкопките под притвора е открит каменен саркофаг с човешки скелет – предполага се, че е на местен епископ, извършвал богослужения в храма. Това, както и монументалността на сградата, дава основание на археолозите да смятат, че храмът е бил епископски.

Средновековна църква „Св. Георги“

Преди да стигнете до епископската базилика, ще минете покрай възстановената средновековна българска църква, за която се твърди, че е носила името на св. Георги Победоносец.

Църквата се отнася към 12 век, като според проучванията през 14 в. е възстановена и стенописана, но разрушена през следващото столетие. Васил Кънчов, известен политик и историк от Враца, я описва през 1899 г., като споменава, че макар и полуразрушена, на нея се извършвал водосвет на Гергьовден. През 1927 г. е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение, а през 1971 г. е декларирана като художествен паметник на културата.

Църквата е с правоъгълен план, с три полукръгли абсиди, без притвор. Вътрешността е била разчленена на три, с две двойки стълбове. Трите кораба са били засводени и поставени под общ двускатен покрив. По своя план кръстокуполната базилика много наподобява църквата "Св. Йоан Кръстител" в Несебър, както и други църкви от тази епоха, представляващи едно географско звено между източните и западните паметници от този вид (по Чанева-Дачевска). В църквата са открити пет средновековни гроба с накити – предполага се, че са на ктитори, близки до феодалния владетел на Коритенград.

От богатите някога стенописи днес е останало много малко – дълго време църквата е била без покрив и оставена на климатичните влияния. Не малка вреда е нанесла и човешката дейност и вандализъм. Дълго време жителите на Лютиброд не се сещат за старата църква – наблизо е Черепишкият манастир. През 2014 г. благодарение на младите родолюбци от сдружение "Историческа пробуда", желаещи да върнат интереса към българската история, църквата е възстановена. Впоследствие дирекцията на ПП „Врачански Балкан“ я включва в екопътеката „Белите скали“.
По материали и от сайтовете „Карта на времето“: https://kartanavremeto-vratsa.org/ и „Светите места“: https://svetimesta.com/

Полезна информация:

Можете да направите пикник на изградената детска площадка до природозащитния център, който ще видите отляво преди моста в селото. Недалеч от площадката, точно срещу Ритлите е бродът, през който е минала баба Илийца, героинята от разказа на Иван Вазов „Една българка“.

Как да стигнем:

Поемете по пътя с. Лютиброд – Враца. Пътят стръмно се изкачва нагоре – след два завоя ще видите и поляната, от която започва пътеката към църквите. Може да оставите колата си на поляната.

 

Open Vratsa