дигитален архив

19 март 2021

Тефтерчето на Ботев в дигиталния архив

Частица от книжовното наследство на България вече е достъпно до широката общественост чрез силата на новите технологии. Скромното тефтерче с черни корици, което се съхранява в […]

Open Vratsa