Разходка и наблюдение на белоглави и черни лешояди

„Отвори Враца“ и ще я видиш както никога досега
11 август 2020
Втори литературен фестивал „Враца – книжен град“
18 септември 2020

Дирекция Природен Парк „Врачански Балкан“, Дружество за защита на хищните птици, СНЦ “Зелени Балкани” и Фонд за дивата флора и фауна Ви канят на Разходка и наблюдение на лешояди.
Сборен пункт: 8.00 ч. в центъра на с. Долно Озирово. Обща дължина на прехода е до 8 км. (4 км. в посока) при малък наклон на терена. За пътуващите с кола с. Долно Озирово се намира на около 25 км от гр. Враца, 25 км от гр. Монтана, 25 км от гр. Берковица, 10 км от гр. Вършец и около 100 км от гр. София.
По време на разходката ще могат да се наблюдават белоглави лешояди в района на площадката за подхранване, адаптационната клетка и скалните масиви над с. Долно Озирово. Нужна екипировка – подходящи обувки и облекло за планински терен, дъждобран – при прогноза за дъжд, вода, лека храна, бинокъл – при възможност. Разстоянието, от което се гледат лешоядите започва от 2 км. и стига до 500м., ако птиците са спокойни.

Моля да заявите Вашето присъствие не по-късно от два дни преди събитието. Нужната ни информация е: колко човека ще присъстват и дали ще има деца. За връзка- Георги Стоянов, тел.:0878734503. 

Черни лешояди за първи път са освободени по проект в Природен парк „Врачански Балкан“ през 2020 г. Това е един от най-редките видове хищни птици в Европа, който към момента на Балканския полуостров гнезди само в един район на Гърция. От всички хищни птици срещащи се в Европа, черния лешояд е видът с най-голям размах на крилата – до 2, 95 м.

Белоглавите лешояди също впечатляват със своите размери – те имат размах на крилете около 2,70 метра. И двата вида лешояди са включени в Червената книга на Р България и Природен парк „Врачанския Балкан“ е едно от малкото места, където те могат да бъдат наблюдавани в нашата страна.

Open Vratsa