Конкурс за участници в програмата

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Фестивал на приключенията във Врачански Балкан, 1-4.07.2021


  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕЯТА (до 2000 символа):

  Опишете с какви дейности искате да участвате във Фестивала на приключенията. Имате ли нужните разрешителни и лицензи за практикуване на дейността? Ако да - моля, приложете ги. Опишете в резюме своя опит в предлагане на тази услуга. При наличие представете линк/документ, подкрепящ информацията. Има ли риск за здравето на участниците в дейността, която предлагате? Какви дейности/мерки планирате да вземете за обезопасяване? Как смятате да осигурите спазване на противоепидемичните мерки срещу КОВИД-19? За каква възраст са най-подходящи предложените дейности? Подходящи ли са за семейства с деца? Колко участници очаквате да проявят интерес към вашата атракция?
  2. ПРЕДВИЖДАТЕ ЛИ ТАКСА УЧАСТИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВАШАТА ДЕЙНОСТ?

  ДаНе

  При отговор „Да“, опишете подробно цените, на които ще предоставяте услуги по време на фестивала и по какъв начин се формират:

  Имате ли възможност да предоставите финансов документ за извършените плащания към Вас? Моля посочете вида документ:

  3. ЗА КАКВА СУМА КАНДИДАТСТВАТЕ ОТ ФОНДА на ФЕСТИВАЛ „ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЪВ ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“
  Моля, опишете за какво ще бъде използвана:

  Всеки участник в програмата на фестивала сключва договор, при който 10 % от приходите отиват във Фонд „Фестивал 2022 г.“ и 5 % организационни за Фестивал 1-4 юли 2021 г.