English Board Games with friends

English below 🔽
Здравейте, приятели! 🤩
На 15. март ще се проведат шестите подред настолни игри на английски език в Младежки център – Враца. Те сe организират от клуба ни по настолни игри „All-A-Board Games Vratsa“♟🎲. Този път на събитието ще имаме специални гости от Младежкия център Хамарин в гр. Хабнафьордур, Исландия 🇮🇸. Изключително сме щастливи от този факт и ги очакваме с нетърпение. Събитието има за цел да подобри владеенето на английския език на всички участници и да разшири техния светоглед. Елате заедно да се позабавляваме!
ℹ️ Събитието е част от дейностите на клуба по настолни игри „All-A-Board Games Vratsa“ към Младежки център – Враца по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.
⚠️Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.
============================================
Hello friends! 🤩
On 15 of March, the sixth consecutive English board games will be organized in Youth Center Vratsa. They are organized by our board games club „All-A-Board Games Vratsa“♟🎲. This time at the event we will have special guests from Youth Center Hamarin locate in the city of Habnafjörður, Iceland 🇮🇸. We are extremely happy about this fact and look forward to their visit. The main goal of the event is to improve the English language skills of all participants and broaden their perspective. Come and let’s have fun together!
ℹ️ The event is part of the activities of the board games club „All-A-Board Games Vratsa“ at the Youth Center – Vratsa under Project BGLD – 1.003 – 0004 „Youth Center Vratsa – a factor for the development of the North-West“, financed through the Financial Mechanism of the EEA 2014 – 2021.
⚠️The program operator of the „Local Development, Poverty Reduction and Improved Inclusion of Vulnerable Groups“ Program is not responsible for the content of the publication and the way the information in it may be used.

Информация за Младежки център - Враца

Младежки център - Враца

Младежки Център – Враца е младежко място, с екип от чудесни професионалисти, приели работата с младежите като мисия и инвестиция в бъдещето. Поели ясната отговорност да променят обществените нагласи към младежите от социално уязвимите групи и техните семейства.

Локация на провеждане

България, Враца, улица „Тодор Балабанов“, Младежки Център Враца
en_USEnglish

Share this landmark with friends

Facebook
Reddit
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

What are you looking for?

Don't forget to visit:

Gallery