Covid-19 – General Information about OpenVratsa.bg

 

Bulgaria is gradually opening up. Life slowly begins to return to its familiar rhythm. The city of Vratsa is ready to welcome anyone wishing to visit the hundreds of interesting and fascinating places of Northwestern Bulgaria. Follow this section regularly to learn about the latest measures we are taking to ensure your safe and comfortable experience called OpenVratsa.

Most importantly:

As of June 30th, all measures in Vratsa and the country have been lifted and the movement of goods and people is allowed without restrictions. Events of any kind are also permitted, subject to distance and disinfection measures. All museums, galleries, guest houses, hotels, restaurants, cafes and clubs are open.

We recommend:

• Keep a distance during your stay in Vratsa, whether you are waiting in line or attending an event;
• Wear a mask indoors or during events with a large number of visitors;
• When sneezing or coughing, use the bend of your elbow or a napkin, which you then throw in the trash;
• Wash your hands regularly and always bring a disinfectant to use if there is no other option;
• Avoid travelling or any contact with people if you feel unwell or if you cough;
• Avoid contact with wild or stray animals;
• Consume only food that has undergone heat treatment;
• Do not consume wild fruits and be sure to wash well the fruits and vegetables that you eat;
• Find out in advance about the measures taken by the place where you want to stay or want to visit;

If you have any doubts about yourself or your loved ones, call RHI Vratsa immediately on the phone or seek medical help on 112. Provide full assistance to the authorities, including information about where you have traveled in recent days and how many contacts you have had there.

Useful links:
https://www.vratza.bg - Official site of Vratsa
http://www.rzi-vratsa.com - Regional Health Inspection of Vratsa
https://coronavirus.bg - Official source of information on measures to combat the spread of COVID-19 in Bulgaria
https://www.mh.government.bg - Official website of the Ministry of Health

 

 


Covid-19 – Обща информация за OpenVratsa.bg

 

България постепенно се отваря. Животът бавно започва да се връща към познатия ритъм. Враца е готова да посрещне всеки желаещ да посети стотиците интересни и завладяващи кътчета на Северозападна България. Следете редовно тази секция, за да научавате своевременно за последните мерки, които предприемаме, за да осигурим сигурното ви и комфортно преживяване наречено OpenVratsa.

Най-важното:

От 30 юни всички мерки във Враца и в страната са свалени и движение на стоки и хора е разрешено без ограничения. Разрешено е също така провеждането на събития от всякакъв характер при спазване на мерки за дистанция и дезинфекция. Отворени са всички музеи, галерии, къщи за гости, хотели, ресторанти, кафенета и клубове.

Препоръчваме:

• Спазвайте дистанция по време на вашия престой във Враца, независимо дали чакате на опашка или присъствате на събитие;
• Носете маска в затворени пространства или в рамките на събития с повече посетители;
• При кихане или кашляне използвайте свивката на лакътя си или салфетка, която след това изхвърлете в кошчето за боклук;
• Мийте си редовно ръцете и си носете винаги дезинфектант, който да използвате при липса на друга опция;
• Избягвайте да пътувате или какъвто и да е контакт с хора, ако се чувствате зле или кашляте;
• Избягвайте контакт с диви или бездомни животни;
• Консумирайте само храна преминала през термична обработка;
• Не консумирайте диви плодове и задължително измийте добре плодовете или зеленчуците, които ще консумирате;
• Информирайте се предварително за мерките, които са предприети от мястото на което искате да отседнете или което искате да посетите;

Ако имате каквито и да е съмнения за себе си или ваш близък, потърсете незабавно РЗИ Враца на телефон или потърсете медицинска помощ на телефон 112. Оказвайте пълно съдействие на органите, включително с информация за това, къде сте пътували в последните дни и колко контакти сте имали.

Полезни линкове:

https://vratza.bg - Официална страница на Враца
http://www.rzi-vratsa.com - Регионална здравна инспекция гр. Враца
https://coronavirus.bg - Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България
https://www.mh.government.bg - Официален сайт на Министерство на здравеопазването

 

 

 

 

 

Open Vratsa