ДЕН НА ПРОФЕСИИТЕ – ВРАЦА

ДЕН НА ПРОФЕСИИТЕ – ВРАЦА

Инициативата е организирана за първи път през 2016 година в град Пловдив, в резултат, на което постепенно започва да се провежда и в други български градове. Тази година за пръв път ще бъде проведено във Враца.
Инициативата е насочена към най – важната част от обществото, а именно подрастващите, намиращи се в гимназиален етап от своето образование, на които им предстоят редица важни решения, свързани по-конкретно с бъдещата им професионална реализация. Целта на проекта е улесняване в началния етап от ориентацията за кариерен път – правилен избор на подходяща професионална сфера.
Събитието е ориентирано, както към теоретичната подготовка във връзка с избора – утвърдени професионалисти в съответните области да представят осъществяваната от тях дейност, така и към административно-техническата част на трудовия процес като изготвяне и написване на съобразена със специалността автобиография, подготовка на необходимата документация, поведение при провеждане на интервю.
Тазгодишното осмо издание, за първи път от известно време насам, предстои да се проведе в традиционна присъствена среда, което се надяваме да събуди и интерес сред по – голям брой ученици. Събитието е предвидено да се проведе в градовете София, Пловдив, Севлиево, Враца, Стара Загора и Добрич.
Очакваме ви във Враца на 13.04.2024 год. (събота), мястото е Младежки център – Враца, а предвиденият час за начало е 10:00 часа.
Кариерният форум е част от кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“ в изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП.
📌Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.
Линк за ранна регистрация, запазете своето място сега!
https://forms.gle/XBx9bzCrg9QDqhxr8

Информация за Младежки център - Враца

Младежки център - Враца

Младежки Център – Враца е младежко място, с екип от чудесни професионалисти, приели работата с младежите като мисия и инвестиция в бъдещето. Поели ясната отговорност да променят обществените нагласи към младежите от социално уязвимите групи и техните семейства.

Локация на провеждане

България, Враца, улица „Тодор Балабанов“, Младежки Център Враца
bg_BGБългарски

Споделете тази забележителност с приятели

Facebook
Reddit
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

какво търсиш днес?

не забравяй да посетиш:

Галерия